Drodzy Rodzice,

Decyzją Rady Rodziców przedstawiamy możliwość ubezpieczenia wszystkich uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie. W związku z bezkonfliktową współpracą w poprzednim roku szkolnym Rada Rodziców wybrała ponownie firmę AVIVA jako kontynuację ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest ważne od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. dla wszystkich uczniów, którzy opłacą składkę (do wyboru są 4 warianty ubezpieczenia) w TERMINIE DO 27.10.2019 r.

Oznacza to, że w przypadku zdarzenia we wrześniu , pomimo nieopłacenia składki, dziecko jest już ubezpieczone od NNW.

Podkreślamy, że ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe. Jest jednak bardzo przydatne w sytuacji nagłych nieszczęśliwych wydarzeń zdrowotnych.

Rodzice mogą wykupić NNW dla dziecka także INDYWIDUALNIE W KAŻDYM INNYM TOWARZYSTWIE UBEZPIECZENIOWYM – jest to zupełnie DOBROWOLNE.

Rodzice mają tym samym prawo do tego, by dziecko nie było ubezpieczone od NNW. Szkoła i Rada Rodziców może tylko ułatwić dostęp do agenta ubezpieczeniowego, co niniejszym czynimy poprzez umieszczenie kontaktu i linku do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia.

Ważne informacje dodatkowe:
  1. Ubezpieczenie szkolne działa również w czasie wakacji.
  2. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest określane jako procent sumy ubezpieczenia.
  3. Ubezpieczyciel refunduje koszty leczenia, ale tylko do kwoty określonej w warunkach umowy.
  4. Ubezpieczenie szkolne jest typowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie obejmuje chorób.
  5. Z ubezpieczenia szkolnego mogą korzystać także osoby dorosłe - np. pełnoletni maturzyści.

 

Z poważaniem

Krzysztof Marek – Przewodniczący Rady Rodziców


szczegółowe informacje w poniższym linku :

https://twojedziecko.aviva.pl/?token=0EF734205D1C280185A7AB3FA16F767AB992B47F