Opłata miesięczna na cele Rady Rodziców wynosi 15 zł.
Opłatę na Radę Rodziców można dokonać w kasie szkoły lub przelać na konto:

Rada Rodziców przy OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie

PKO BP II/O LUBLIN

71 1020 3150 0000 3102 0002 9314
 
PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Przewodniczący Prezydium RR
KRZYSZTOF MAREK
Z- ca Przewodniczącego Prezydium RR
KRZYSZTOF KOWALCZYK
Sekretarz Prezydium RR
JOLANTA CHINEK
Sekretarz Prezydium RR
ŁUKASZ STAFIŃSKI
Członek Prezydium RR
KINGA BOGACZ
Członek Prezydium RR
ANNA ŁUKAWSKA
Członek Prezydium RR
JOANNA OLĘDZKA
Członek Prezydium RR
ZBIGNIEW TALAREK
Członek Prezydium RR
BARBARA WILCZEK


KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RR
EDYTA SOWA
Z-ca Przewod. Komisji Rewizyjnej RR
ŁUKASZ RYDZEWSKI
Członkowie Komisji Rewizyjnej RR
MONIKA CZYŻEWSKA
 
ANNA HORYŃSKA
 
SŁAWOMIR ROŚ