Szkoła realizuje zdalne nauczanie na platformie G Suite dla Szkół i Uczelni.

 Dziękuję nauczycielom, infomatykom, uczniom i rodzicom za sprawną organizację
i wysiłek związany z wdrożeniem nowych technologii.

 - z życzeniami szybkiego powrotu do szkoły i zobaczenia!

Anna Mazur
Dyrektor OSM I i II st. im.K. Lipińskiego w Lublinie